โฮมเพจ   /  ซัง พืช

ซัง พืช

หน้าหลัก

กิจกรรมโครงการพืชปุ๋ยสด (พื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาเปียก-สลับแห้ง แกล้งข้าว

16 hours agoการทำนาปกติจะใช้น้ำไร่ละ 1,500 ลบ.ม. แต่ทำนาเปียก-สลับแห้งฯ ใช้น้ำเพียง 1,100 ลบ.ม. ลดลง 22% นอกจากนี้การไม่เผาตอซัง ไม่เกิดก๊าซ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว

ซังและฟางข้าว ทิ้งไว้ 7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซังข้าวโพดเจริญมาจากส่วนใดของพืชครับ ขอคำตอบด่วนครับ

ซังข้าวโพดเจริญมาจากส่วนใดของพืชครับ ขอคำตอบด่วนครับ ... ชื่อเรื่อง การควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้สารสกัดจากกรดแอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรตีนจากพืช สุขภาพดีง่าย ๆ ได้โปรตีนสูง …

สำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพสนใจอยากลองทาน อยากรู้ว่าโปรตีนจากพืชดีอย่างไร ก็หาซื้อได้ไม่ยากค่ะ เพราะโทฟุซัง เค้ามีวาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซัง

2. วัสดุตอซังข้าวโพด มีปริมาณ 7.8 ล้านตันต่อปี 3. วัสดุตอซังและเศษใบอ้อย มีปริมาณ 2 ล้านตัน ต่อปี 4. วัสดุพืชไร่ชนิดอื่น มีปริมาณ 2.4

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว

ตอซังและฟางข้าว ทิ้งไว้ 7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชจำพวก บาสซ่า รากชั่วคราว เรียกว่า ไพรี หลังจากข้าวโพดเจริญเติบโตได้ประมาณ 7–10 วัน รากถาวรจะงอกขึ้นรอบ ๆ ข้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช …

ไถกลบตอซังพืช และปุ๋ยพืชสด คือ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว หรือพืชไร่ต่างๆ ไปแล้ว จะเหลือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว

7 rowsประโยชน์จากการไถกลบตอซังข้าว. 1. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน. 1.1 ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว

กลบตอซังและฟางข้าว ทิ้งไว้ 7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ และเมื่อเก็บเกี่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศักยภาพพืชพลังงาน หญ้าเนเปียร์ ในการผลิตไฟฟ้า

ศักยภาพพืชพลังงาน หญ้าเนเปียร์ ในการผลิตไฟฟ้า. จากการศึกษาพบว่า หญ้าเนเปียร์ เป็นหนึ่งในพืชพลังงาน เมื่อนำมาหมักแล้วจะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผาตอซัง | มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม …

สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตร (2)

จากการที่เกษตรกรเร่งรอบการผลิตพืชเศรษฐกิจ ทำให้ส่วน ... เร็ว ต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะการเผาใบอ้อย ตอซังและฟางข้าว และตอซัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนพืชตระกูลหญ้า เป็นหลอดน้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก …

เปลี่ยนพืชตระกูลหญ้า เป็นหลอดน้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก ช่วยสร้างงานเกษตรกร. คุณศุภากร เล่าว่า "ในท้องตลาดมีการขายหลอดกระดาษ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. พืชพลังงานทดแทน

พืชพลังงานทดแทน คือ พืชที่สามารถนำส่วนต่างๆของพืชมา ... ลักษณะทั่วไป ซังข้าวโพดได้จากการสีข้าวโพดเพื่อนำ เมล็ดมา ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนพืชตระกูลหญ้า เป็นหลอดน้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก …

เปลี่ยนพืชตระกูลหญ้า เป็นหลอดน้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก ช่วยสร้างงานเกษตรกร. เปลี่ยนพืชตระกูลหญ้า เป็นหลอดน้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พด. เปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ …

ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ควรให้ความร่วมมือหยุดเผาตอซังพืช เศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฤดูเผาตอซังและฟางข้าว – Reder

การเผาตอซังทำให้ปริมาณไนโตรเจนบนผิวดินลดลง ส่วน pH ของผิวดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อน้ำท่วมคราวต่อไปจะมีการปรับ pH ให้เข้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลเสียจากการเผาตอซัง 4. สูญเสียน้ำในดิน …

4. สูญเสียน้ำในดิน กำรเผำตอซังพืชทำให้ผิวดิน มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศำเซลเซียส นำ้ในดินจะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด

5. ชื่องานทดลอง ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษซากพืชต่อข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม Utilization of Crops Residues Incorporated into Soil on the Performance of Sweet Corn 6. คณะผู้ด าเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

งดเผาฟางและตอซังพืช | เดลินิวส์

งดเผาฟางและตอซังพืช. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาการเมาตอซังของข้าว

อาการเมาต่อซังของข้าว. ปัญหาความผิดปกติของข้าวที่เกษตรกรปลูก นอกเหนือจากศัตรูพืชต่างๆแล้ว ผลจากการเตรียมพื้นที่ปลูก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผาตอซัง | Foundation for agricultural and environmental

สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พด. เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน …

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดจากการเผาตอซังหลังเก็บ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว …

สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซังข้าวโพดเจริญมาจากส่วนใดของพืชครับ …

ซังข้าวโพดเจริญมาจากส่วนใดของพืชครับ ขอคำตอบด่วนครับ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์. ตามนั้นครับ ขอละเอียดๆ ได้ยิ่งดี ครับ ขอบบคุณณ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พืชบํารุงดิน ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง …

พืชบำรุงดิน และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายตอซัง. "คุณทำนาเคมีเคยได้กำไรหมื่นกว่าบาทต่อไร่ใหม ? …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การไถกลบตอซัง

ความหมายของการไถกลบตอซัง. การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบวัสดุเศษซากพืชที่มีอยู่ในไร่นา หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม