โฮมเพจ   /  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เปิดรายได้ ธาราวัญ-นภา ก่อสร้าง …

ส่วน บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล บริษัท เฮ้าส์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด

เลขทะเบียน. 0105565142104. ประกอบธุรกิจ. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ ถนน สะพาน และงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานจดทะเบียนพาณิชย์

งานจดทะเบียนพาณิชย์ q : พาณิชยกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ a : การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของกฏหมาย ยกเว้นไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

05 การบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง

การบัญชีกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาจารย์ รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล TRU (1) ประเภทงานก่อสร้าง 1. งานก่อสร้างอาคาร 2. งานระบบ (System Work) 3. งานตกแต่งอาคาร 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล บริษัท เจ พี วาย รับเหมาก่อสร้าง จำกัด

J P Y CONSTRUCTION CO., LTD. ทะเบียน:0505564004529 เป็นธุรกิจประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เชียงใหม่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูพงษ์ก่อสร้าง จำกัด

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามโปรเจกต์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

1. บันทึกรายจ่ายแยกตามโปรเจกต์. ทุกโปรเจกต์รับเหมาก่อสร้างย่อมมีรายจ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก วิธีการจดบันทึกบัญชีรายจ่าย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.86/2542 | กรมสรรพากร

ตัวอย่าง บริษัท ก.จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไปใช้ก่อสร้างอาคาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำ 10 บริษัท้รับเหมาก่อสร้าง …

แนะนำ 10 บริษัท้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีชื่อเสียงทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ. 10 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง คุณภาพต้นๆ เมืองไทย ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนพาณิชย์รับเหมาก่อสร้าง | DBD : …

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551 มิได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แบบเข้าใจง่ายๆ

ดังนั้น วันนี้ลงทุนแมนจะมาสรุปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ ให้ฟัง. รู้ไหมว่า …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประเสริฐ 1974 SAPPRASERT 1974 …

สถานภาพกิจการ: ยังดำเนินกิจการอยู่ ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ปีที่ส่งงบการเงิน: รอบปิดบัญชีปีล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

'บุคคลธรรมดา' ทำ 'รับเหมาก่อสร้าง' ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

1 day agoแน่นอนว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ต้อง เสียภาษี ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการในนาม " บุคคลธรรมดา " ก็ตาม. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ควรทำ "ระบบบัญชี" แบบไหนกันนะ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจให้บริการที่มีการดำเนินงานเข้าไปรับเหมาโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร ถนน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ บริษัท เช่น ประกอบกิจการ รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ใส่ได้ไม่จำกัด) การกำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0811/10930 | กรมสรรพากร

1. บริษัทฯ เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุยู เทค จำกัด FUYU TECH COMPANY LIMITED ประกอบกิจการรับเหมา …

41002 : การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง | บริษัท …

ดังนั้น. เมื่อบริษัท A ได้รับค่ารับเหมาก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้าง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.90/2542 | กรมสรรพากร

ข้อ 2 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้าง ... บริษัท ก.จำกัด ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินของเจ้าของที่ดิน ซึ่ง บริษัท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

TSIC,รหัสธุรกิจ,ประเภทธุรกิจ,รหัสประเภทธุรกิจ

รายการรหัสประเภทธุรกิจ จำแนกตามหมวดธุรกิจ (Section) 21 หมวด (A-U) ดาวน์โหลด คำอธิบายรหัสธุรกิจ TSIC ปี 2552 "การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเหมาก่อสร้างรายย่อย | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับเหมาก่อสร้างรายย่อย. ผู้รับเหมารายย่อย 29 ตุลาคม 2552 14:12:22 IP:

รายละเอียดเพิ่มเติม

0706/768 | กรมสรรพากร

1. บริษัทฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2514 บริษัทฯ ตกลง ทำสัญญาจ้างก่อสร้างทางพิเศษกับ ก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 559 ก่อสร้าง จำกัด 559 CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ประกอบกิจการ

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย: บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน: ธนชิต (1999) พี.นิมิตร ก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเหมาก่อสร้างรายย่อย | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตอนนี้คิดจะรับเหมาก่อสร้างงานราชการ เป็นงานที่มีมูลค่าไม่ถึง 3 แสนบาท ตอนยื่นซองรับเหมาต้องยื่นใบประกอบการพาณิชย์ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เมื่อได้รับค่ารับเหมาก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้าง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ทั้งหมด จะแยกหักภาษี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0706/พ./8625 | กรมสรรพากร

ภาษีซื้อที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จ่ายไปในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวข้องกับอาชีพที่หลากหลาย …

0. กิจการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวข้องกับความชำนาญในวิชาชีพต่างๆ ที่มีมีกฎหมายควบคุม ดังนั้นต้องรู้และทำให้ถูกต้องกฎหมาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรายได้ ธาราวัญ-นภา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา…

ส่วน บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด โดยจดทะเบียนจัดตั้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด

บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด. เลขทะเบียน. 0935562000573. ประกอบธุรกิจ. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร. หมวดธุรกิจ : การก่อสร้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง …

ต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบด้วย รายการทุกข้อต่อไปนี้ 1) ต้นทุนท่เีก่ยีวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา ตัวอย่างเช่น

รายละเอียดเพิ่มเติม