โฮมเพจ   /  นโยบายที่สองในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

นโยบายที่สองในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรม ... สู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด – THE …

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด. โดย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์. 14.09.2022. 406. ปัจจุบัน 'พลังงานสะอาด' หรือ 'พลังงานสีเขียว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหามลพิษ …

ที่ท าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ค าส าคัญ: นโยบายสาธารณะ / มลพิษ / กิจกรรมเหมืองแร่ / การปนเปื้อนสารตะกั่ว / หมู่บ้านคลิตี้ล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

'แนวทางปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่' ที่…

แนวทางปฏิบัติฯดังกล่าวได้ระบุใจความสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรา ๓๒ ไว้ว่า "สำหรับการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง และการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด

รายงานของ PwC ฉบับนี้ได้วิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุด 40 อันดับแรก (Top 40) ของโลก พบว่า ในปี 2021 รายได้รวมของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทยและนัยทางนโยบาย

สำหรับประเทศไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า 20 ปี การที่จะก้าวข้ามกับดับรายได้ปานกลางในระยะยาว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักแหล่งแร่ในประเทศไทย …

แร่อโลหะ. 1. ฟลูออไรด์ ในไทยส่วนมากมาจากเหมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากนี้ยังมีที่ จ.ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่และการสำรวจ | FUCHS LUBRICANTS …

fuchs ได้เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมเหมือง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | Home

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ... ศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลม แฮ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industry Laws

พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526. ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2526

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ ดัน "เหมืองแร่เพื่อชุมชน"

ผู้ประกอบการเหมืองแร่กลับมามีชีวิตชีวาและเกิดความหวังอีกครั้งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ – สภาการเหมืองแร่

อุตสาหกรรมเหมืองแร่กับบทบาทในการพัฒนาประเทศ เหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่หายากจะเป็นไพ่ใบสำคัญของจีนใน…

เหมืองแร่โลหะหายากแห่งหนึ่งที่ดำเนินการในสหรัฐฯ ส่งแร่ไปให้จีนถลุง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บ้านเมือง

ไฟเขียวนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม วันอังคาร ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 15.14 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ ดัน …

ผู้ประกอบการเหมืองแร่กลับมามีชีวิตชีวาและเกิดความหวังอีกครั้งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ... สำคัญของไทย ในไตรมาสที่สอง (1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม.เคาะปรับสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ครม.เห็นชอบนโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ระยะแรก มอบบีโอไอ-ออกมาตรการสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 3 ประเภท วันที่ 2 สิงหาคม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาการเหมืองแร่ – Mining Industry Council

สภาการเหมืองแร่ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม. เคาะปรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมลุงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ …

ครม.เห็นชอบหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับมาตรการส่งเสริมการลุงทุนและสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรายงานใหม่ของกรีนพีซ "เหมืองแร่ใต้ทะเล" …

จากรายงานล่าสุด "ลึกลงไปใต้มหาสมุทร" (In Deep Water) ของกรีนพีซ ระบุชัดเจน ถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่กับมหาสมุทรจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม.เห็นชอบ …

วันนี้ ครม.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยระยะแรกให้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม.เห็นชอบหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ …

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 02/08/2565 พิมพ์ ครม.เห็นชอบหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ระยะแรก!

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม. เคาะปรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ …

ครม.เห็นชอบหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

MIU

ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยระยะแรกให้ปรับปรุง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 …

กลุ่มตัวแทนประชาชนที่ใช้ชื่อว่า "เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การนำเข้า -ส่งออกแร่. หลักเกณฑ์และขั้นตอนงานอนุญาตต่างๆ. บริการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. แนวทางปฏิบัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ | Thailand

การทำเหมืองแทบจะเป็นธุรกิจที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมโครงการระยะไกล และบางครั้งอาจเกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่างอนุบัญญัติฯ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกตาม พ.ร.บ.แร่ 2510

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา : …

ในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันนั้น ปรากฏว่า เมื่อเดือน พ.ย. 2563 ทางคิงส์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม