โฮมเพจ   /  คาร์บอนแนวดิ่งโมลิโน

คาร์บอนแนวดิ่งโมลิโน

คุณสมบัติและประโยชน์ของธาตุคาร์บอน

คาร์บอน ... อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.55 (พอลิงสเกล) พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1 1086.5 กิโลจูล/โมล ... ระดับที่ 2 2352.6 กิโลจูล/โมล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลหะผสมเหล็กโมลิบดีนัม > ATEMS TH

โมลิบดีนัมถูกจัดเป็นโลหะผสมเหล็กโมลิบดีนัม โดยโลหะผสมเหล็กโมลิบดีนัมประกอบด้วยโมอย่างน้อย 60% และซิลิกอนกับทองแดง 1% ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 4

พบกรดปาล์มิทิก (Palmitic acid) กรดสเทียริก (Stearic acid) กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) และ กรดโอเลอิก (Oleic acid) โดยไมพบกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) แตพบในรูปของไตร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอน

คาร์บอน (อังกฤษ: Carbon) เป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ C และ เลขอะตอม 6 เป็นธาตุ อโลหะ ที่มีอยู่มาก มีวาเลนซ์ 4 และมีหลาย อัญรูป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาณาจักรมอเนอรา

เคโมลิโธโทรป (Chemolithotroph) เป็นแบคทีเรียที่ได้พลังงานจากการออกซิเดชันของสารเคมี แหล่งของคาร์บอน และอิเล็คตรอน ได้จากสารอนินทรี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี :: นาโนเทคโนโลยีจากระบบธรรมชาติสู่การสังเคราะห์

ท่อนาโนคาร์บอน (หรือบางครั้งก็เรียกว่าท่อคาร์บอนนาโน) เป็นโครงสร้างนาโนที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากที่สุดจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน (อังกฤษ: Carbon nanotubes) คือ วัสดุที่มีรูปทรงเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นใยคาร์บอน

เส้นใยคาร์บอน (อังกฤษ: Carbon (fiber)) หรือไฟเบอร์แกรไฟต์ แกรไฟต์คาร์บอน หรือ CF เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 90 โดยเส้นใยคาร์บอนจะมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 ไมโครเมตร ในการผลิตเส้นใยคาร์บอน คาร์บอนอะตอมจะถูกผูกมัดร่วมกันในผลึกจำนวน…

รายละเอียดเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) Quiz

answer choices. H 2 CO 3, CO 2, CO, CS 2. CaCO 3, NaHCO 3, NaCN, CS 2. NH 4 CNO, Ca (CN) 2, Na 2 CO 3, Ca (HCO 3) 2. NH 2 CONH 2, CH 3 CH 2 COOH, CH 3 CHO, CH 3 NH 2. Question 7. 30 seconds. Q. ธาตุคาร์บอนสามารถสร้างพันธะกับอะตอมของธาตุอื่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสังเคราะห์และสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนคาร์บอน…

โครงงานนี้ได้ทำการเตรียมเส้นใยนาโนคาร์บอน(CNFs) จากสารละลายพอลิเมอร์โพลีอะไครโลไนไตรล์ (Polyacrylonitrile, PAN) ละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (dimethylformamide, DMF) โดยใช้เท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Carbon Neutral คืออะไร รู้จักคำนี้เบื้องต้นจาก …

สรุปสาระสำคัญจากการหารือของผู้นำโลก. เป้าหมายความร่วมมือก้าวไปสู่ Carbon Neutral ในระดับนานาชาติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาท่อคาร์บอนนาโนผนังเดี่ยวเจือด้วยไฮ ดระสีน …

ผนังเดี่ยวบริสุทธ์ิในกรณีที่เกิดสถานะผู้ให้ในแถบพลังงาน ค่า 1h nmr ... ทางกายภาพของท่อคาร์บอนนาโนผนังเดี่ยวเจือดว้ยไฮ-ดระสีน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คม331 บทที่ 7

การพิจารณาจิ ํานวนจํ ุดแลตทุ ิชในิ 1 หน่วยเซลล่ ์ มุม-ใช้ร่วมกัน 8 หน่วยเซลล ์ ขอบ-ใช้ร่วมกัน 4 หน่วยเซลล ์ด้าน-ใช้ร่วมกัน 2 หน่วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Monosaccharide / มอโนแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

ไครอลคาร์บอน (chiral carbon atom) ในโมเลกุลของมอโนแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์บอนชนิดไม่สมมาตร หมู่ไฮดรอกซิล ( – OH ) ที่จับกับคาร์บอนตำแหน่งนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอนแบล็ค: สสารในทุกที่และทุกวัน

คาร์บอนแบล็คเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (Elemental Carbon) และทำมาจากน้ำมันหรือแก๊ส ซึ่งบางครั้งอาจมีความสับสนกับเขม่า แต่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอนมอนอกไซด์

มวลต่อหนึ่งโมล: 28.010 g/mol ลักษณะทางกายภาพ Colourless, odorless gas ความหนาแน่น: 0.789 g/mL, liquid 1.250 g/L at 0 °C, 1 atm 1.145 g/L at 25 °C, 1 atm จุดหลอมเหลว-205 °C (68 K) จุดเดือด-191.5 °C (81 K)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon nanotubes) คือ วัสดุที่มีรูปทรงเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร ผนังท่ออาจมีเพียงแค่ชั้นเดียว (Single-walled) หรือหลายชั้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมล

โมล เป็นหน่วยบอกจำนวนอนุภาคของสาร ซึ่งหมายถึงปริมาณของสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน-12 ที่มีมวล 12 กรัม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุล (biomolecule)

สารชีวโมเลกุล ประกอบด้วยธาตุขนาดเล็ก มีมวลโมเลกุลต่ำ เช่น C, H, O, N, S, P เป็นสารประกอบของคาร์บอน โดยคาร์บอนจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์เกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมล

โมล (สัญลักษณ์: mol) เป็น หน่วยฐาน สำหรับวัดปริมาณสสารใน หน่วยเอสไอ เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติ หนึ่งโมลคือปริมาณของสสารที่มี Elementary ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมบ้องแก้ว Molino ถึงดีกว่าบ้องแก้วทั่วไป?

บ้องแก้ว Molino ทำมาจากอะไร ทำไมถึงพิเศษและดีกว่า บ้องแก้วแบบธรรมดาๆ ทั่วไป เพราะว่าผลิตมาจากวัสดุพิเศษอย่าง...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติและประโยชน์ของธาตุคาร์บอน

คาร์บอน ( Carbon) เป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ C และเลขอะตอม 6 เป็นธาตุอโลหะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุล:โปรตีน

โครงสร้างทั่วไปในโมเลกุลของกรดอะมิโนประกอบด้วย 3 หมู่ต่อกับอะตอมของคาร์บอนคือ หมู่อะมิโน (-NH2) และหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อย่างละ 1 หมู่ และหมู่โซ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เคมีอาหาร (food chemistry)

โมเลกุลของกรดแอมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน ประกอบด้วยธาตุหลักคือ คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และกำมะถัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอนมอนอกไซด์

มวลต่อหนึ่งโมล: 28.010 g/mol ลักษณะทางกายภาพ Colourless, odorless gas ความหนาแน่น: 0.789 g/mL, liquid 1.250 g/L at 0 °C, 1 atm 1.145 g/L at 25 °C, 1 atm จุดหลอมเหลว-205 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบเคมีอินทรีย์ (พร้อมเฉลย) | Dek-D

c. คาร์บอนิล ... เมทิลเอทาโนเอต 2. เอทาโนอิกแอซิค ... 29. เมื่อได้รับความร้อน สารพอลิเมอร์ข้อใดจะมีสมบัติแตกต่างไปจากข้ออื่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารประกอบคาร บอน (Carbon compounds)

: - าโนอิก 1. จุดเดือดสูงกว าแอลกอฮอล ที่มีจํานวนคาร บอนเท ากัน (เกิดพันธะไฮโดรเจนมากกว า) 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเคลื่อนที่แนวดิ่ง (Motion under gravity) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง. การตกอย่างอิสระนี้ วัตถุจะเคลื่อนตัวด้วยความเร่ง ซึ่งเรียกว่า Gravitational …

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมล

หมายเหตุ 1 amu = 1.66 x 10 -24 g ในบางครั้งเมื่อกล่าวถึงมวลอะตอม หรือมวลโมเลกุลอาจละหน่วยได้ . มวลโมเลกุล เป็นผลบวกของมวลอะตอมของแต่ละธาตุในโมเลกุลนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม