โฮมเพจ   /  ซึ่งเป็นโรงสีอุตสาหกรรมแห่งแรก

ซึ่งเป็นโรงสีอุตสาหกรรมแห่งแรก

ประวัติความเป็นมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม มีมูลค่าการลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ 35,000 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มเป็น 50,000 ล้านบาท และ 54,000 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of Industrial Works

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"เครือสหพัฒน์" ชูนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรก…

นวัตกรรมแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทยกับการติดตั้ง Floating Solar พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ทุ่นลอยน้ำ ชูจุดเด่นสินค้าในเครือสหพัฒน์มุ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"รุ่งชัยกิจ" โรงสีข้าวท้องถิ่นยุคใหม่ …

โรงสีรุ่งชัยกิจ ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบุ iTAP ช่วยแก้โจทย์โรงสีได้ตรงจุดและเห็นผลจริง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงสีข้าว ชาวนา ธนาคารกับวิกฤติที่จะมาถึง (จบ)

ปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงสีข้าวเป็นเรื่องที่จะต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย การแก้ไข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอ. ขั้นตอนสำคัญ ในการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าคือ: . เก็บเกี่ยวและทำความสะอาดเส้นใยหรือผ้าขนสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติ

ประวัติ. ย้อนอดีตกลับไปในปี พ.ศ.2521 ในคำปรารภของ "หนังสือ อนุสรณ์ของสมาคมโรงสีข้าว ไทย-ฉบับปฐมฤกษ์" มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีขนาด 7,617,930 ตารางกิโลเมตร (2,941,300 ตารางไมล์) [30] ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลีย ล้อมรอบด้วย มหาสมุทร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"จำรัส สว่างสมุทร" ผู้อำนวยการใหญ่ส.อ.ท.

โดยการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ นั้น สืบเนื่องจากเห็นว่าในสภาวะปัจจุบันนี้ การปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 เป็นเรื่องจำเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Industrial Revolution) คือช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1850 เมื่อการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม การผลิต การทำเหมืองแร่ การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในขณะนั้น การปฏิวัติเริ่มต้นในสหราชอาณาจักร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาชีพหลักของชาติ

1. อาชีพทำนา เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก ผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา เรียกว่า ชาวนา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใกล้ความเป็นจริง นิคมอุตสาหกรรม แห่งแรกของอุบลฯ

ไฟเขียวตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบล รับนโยบาย NEEC - กรมโยธาฯปรับสีผังเมือง นิคมอุตสาหกรรมเดชอุดม ถนนหมายเลข24 ต.นากระแซงและต.ทุ่งเทิง บนพื้นที่กว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เถ้าชีวมวลสู่คอนกรีต

ถือเป็นแห่งแรกของไทยที่ทำงานวิจัยเถ้าจากปาล์มน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนสามารถผลักดันให้มีการร่างเป็นมาตรฐาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากโรงสีไฟถึงบ้านนกแอ่นที่ปากพนัง

และโรงสี๑นี้เองก็คือโรงสีไฟโรงสุดท้ายใน๙โรงของอำเภอปากพนังที่เลิกสีข้าวไปเมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ซึ่งปัจจุบันเป็นแห่งเดียวที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียว (GREEN FACTORY)

อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพทยสภา :: บทที่ 6 ประวัติศาสตร์การแพทย์

1. การแพทย์ยุคกรีกโบราณและยุคกลางยุโรป. การแพทย์ยุคกรีกโบราณเป็นจุดกำเนิดการแพทย์ของโลก เพราะฮิปโปเครติส (Hippocrates) เป็นบุคคล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี

2.5 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ... ยุคสัมฤทธิ์เป็นแห่งแรกบนโลกที่ 6 พันปีก่อน ส่วนอียิปต์อยู่ที่ 5 พันปีที่แล้ว และที่อื่น ๆ บนโลก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถนนเจริญกรุง

ถนนเจริญกรุง (อักษรโรมัน: Thanon Charoen Krung) ถนนสายสำคัญสายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามไชยบริเวณวงเวียน รด. หน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และหลังจากตัดกับถนนพระรามที่ 3 แล้ว ถนนเจริญกรุงจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถนนตก จนไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา โดยเป็นถนนรุ่นแรกที…

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ โรงงาน – กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department …

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-430-6300 สายด่วน 1564 email: [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) …

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด: ข้าวรัชมงคล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 โรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริ ในนาม บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด" ได้เปิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกะรอยอาคารในย่านเก่า ค้นหาเรื่องเล่าที่อยู่คู่เมืองสงขลา

In Focus. เดินเท้าย่ำย่านเก่าบนถนนสามสายในเมืองสงขลา พร้อมฟังเรื่องเล่าจากผู้คลุกคลีอยู่กับทุกซอกซอยในเมือง ที่ทำให้การชม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ และทยอยปรับการผลิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานฯ โชว์เตาเผาขยะอุตสาหกรรมไร้มลพิษแห่งแรกในไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมสร้างโรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมครบวงจรต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย หวังให้ภาคเอกชนกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี นำร่องที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นมา | Charoen Pokphand Group

ก่อตั้งบริษัท C.P. Vietnam Livestock Co.,Ltd. และโรงงานอาหารสัตว์บก ที่ด่องนาย เป็นแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ โรงงาน > ประเภท ชนิด และจำพวกโรงงาน – กรมโรงงานอุตสาหกรรม …

เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ำมัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552 ... ความปลอดภัยในการประกอยกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี แห่งแรกในอีสานใต้ คาดเฟส 1 …

นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี. แห่งแรกในอีสานใต้ คาดเฟส 1 แล้ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าธุรกิจ Last-mile Delivery ปี 2565 จะเติบโตราว 10-15% ซึ่งเป็นผลของปริมาณการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักตามการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน …

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ รับซื้อแกลบตามโรงสีต่าง ๆ ในรัศมี 80 กิโลเมตร โดยต้องใช้วัตถุดิบประมาณ 100,000 ตันต่อปี ขณะที่กระบวนการผลิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม