โฮมเพจ   /  ผ่านและพัฟการเรียนรู้

ผ่านและพัฟการเรียนรู้

กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) โดย …

การเรียนรู้ผ่านการมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิงแวดล้อมปัจจุบันขณะนั้น ประโยชน์ของ สอสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มารู้จักหลักคิดของ การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based …

การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) เป็นการเรียนการที่เน้นไปที่การสอนและการเรียนรู้โดยความหมายของ "การเล่น" …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อดีและข้อเสีย 20 ประการของ E-Learning ในห้องเรียน…

การประเมินรูปแบบการเรียนรู้. ค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบสำรวจรูปแบบการเรียนรู้ 25 ข้อนี้. ทดลองใช้ฟรี!

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 พัฒนาการ ที่เด็กได้จาก "Play-based learning: การเรียนรู้ผ่านการ…

การเรียนรู้ผ่านการเล่น (play-based learning) ช่วยเสริมสร้าง 5 อย่างด้วยกัน. 1. Social and Emotional Skills : พัฒนาการทางด้านสังคมและความรู้สึก. play-based learning ช่วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าหลัก

หน้าหลัก - CodingThailand. แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้. เกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ. สำหรับเยาวชนไทยทุกคน. มินิเกม. เริ่มใช้งาน.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปข้อดีข้อเสีย การ 'เรียนออนไลน์' ดีหรือไม่ อย่างไร

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ คือคุณครูสามารถจัดทำแผนการเรียนการสอนได้ทันสมัย และให้เด็ก ๆ เข้าถึงข้อมูลจากการค้นหาเพิ่มเติม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ( E

ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยหัวใจหลักของการพัฒนาบทเรียน ... จัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ lms ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : Online Learning

The DeCoSLO (Definition of Common Standards for Learning Objects) is a project developed by Online Learning, along with Edexcel, North Lincolnshire College, CEdMA, and Autodesk to develop a repository for learning objects. Online Learning is acting as the software developer, with North Lincolnshire College providing content. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากการเรียนรู้ออนไลน์ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

สามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 2. จากการเรียนรู้ออนไลน์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast,Ondemand,เรียนผ่าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียน

การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ (lear…

รายละเอียดเพิ่มเติม

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถดาวน์โหลดได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการเรียนรู้

1. การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวร. 2. การเรียนรู้ย่อมมีการแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

5 เทคนิค สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับตัวเอง. 1. ฝึกตัวเองให้มี Growth Mindset คือพร้อมที่จะเรียนและปรับตัวในทุกสถานการณ์ และคิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนรู้ผ่านการเล่น

การเรียนรู้ผ่านการเล่น (อังกฤษ: learning through play) เป็นศัพท์ทางการศึกษาและจิตวิทยาที่อธิบายการเรียนรู้ของเด็กรูปแบบหนึ่งที่ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การเรียนรู้แบบไม่ประสานเวลา หมายถึง การแขวนสื่อต่างๆไว้บนสื่อโซเชียลสามารถเรียนรู้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทดี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนรู้ (Learning)

2. ้การเรียนรู้เป็นไดท้งัทางบวกและทางลบ 3. การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่ถาวรหรือค่อนข้างถาวร ไม่ใช่เกิดขึ้นชวั่ขณะ 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มออนไลน์ ภูมิทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้

December 23, 2021. แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Online Learning Platform) คือ ระบบบริการออนไลน์ที่เอื้อให้ผู้เรียน ผู้สอน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

มารู้จักหลักคิดของ การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning…

สิ่งที่น้องๆจะได้จากการเรียนผ่านการเล่นมาจาก 4 หลักคิดนี้เลยค่ะ. . ️การมีส่วนร่วม (Engagement) การเรียนผ่านการเล่นจะช่วยยกระดับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Experiential learning หลักสูตรการเรียนรู้…

Experiential learning : 4 หัวใจหลักส่งเสริมทักษะชีวิต. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่าน มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน (Experiential Learning Cycle : EL Cycle) เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุดยอด! 15 เว็บไซต์ 'เรียนฟรี' มีใบรับรอง เติมความรู้ …

15 เว็บไซต์ 'เรียนฟรี' ที่ควรลอง. 1. FINSTREET. เว็บไซต์ที่หลายคนอาจจะมองว่าให้ความรู้เรื่องการเงินแบบง่ายๆ เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้แบบใหม่ ให้เด็กคิดได้ เรียนรู้…

การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้แต่แรกเกิด และพีคสุดในช่วง 3 ขวบแรกของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กสามารถพัฒนาได้มากและเร็วกว่าช่วง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่าน…

3) ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้สื่อในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อภาพยนตร์เพื่อการศึกษา บอร์ดเกม เกม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักสไตล์การเรียนของตัวเองผ่าน 'VARK Model' …

ลักษณะ: ชอบเรียนรู้ผ่านการทดลอง เล่น ลงมือทำ การสาธิต และผ่านการเคลื่อนไหว ได้สัมผัสจริง. • นั่งเรียนนิ่ง ๆ ไม่ได้นาน นั่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ …

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ ป.2 5 ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคด…

ว่า Web - based training เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์จึงมีการใช้คำว่า Online

รายละเอียดเพิ่มเติม

Immersive Learning ดำดิ่งกับการเรียนรู้ในโลกเสมือน

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมพบปะต่างๆ ถูกยกเลิกตามมาตรการ Social Distancing แหล่งเรียนรู้ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด …

รายละเอียดเพิ่มเติม